9Wqnb5u Remel Ensemble   Bir Zamanlar İstanbul (2014)

01. Rast Peşrevi
02. Esti Nesîm-i Nev-bahâr
03. Geldi Eyyâm-ı Bahar Oldu Safâlar Aşikâr
04. Nihânsın Dîdeden Ey Mest-i Nâzım
05. Yüzündür Cihânı Münevver Eden
06. Yine Bir Gülnihâl Aldı Bu Gönlümü
07. Bin Cân İle Sevdim Seni
08. Rast Sirto
09. Uşşak Peşrevi
10. Canâ Rakibi Handân Edersin
11. Gamzedeyim Devâ Bulmam
12. Pencereden Kar Geliyor
13. Fındıklı Bizim Yolumuz
14. Yangın Olur Biz Yangına Gideriz
15. Kanun Taksimi
16. Hicaz Peşrevi
17. Ey Çerh-i Sitemger
18. Gülşen-i Hüsnüne Kimler Varıyor
19. Şu Karşıki Dağda Bir Yeşil Çadır
20. Ey Büt-i Nev Edâ Olmuşum Müptela
21. Şu Yalta’dan Taş Yükledim
22. Kırmızı Gülün Alı Var
23. Pencere Açıldı Oğlan Bilâl
24. Hicaz Mandıra


İndirmek İçin Tıklayın…

j7l9PGs Çeşitli Sanatçılar   Lale Devrinde Türk Müziği (2014)

01. Sazkar Peşrev
02. Rast Beste
03. Mahur Ağır Semai
04. Hüseyni Tambur Taksimi
05. Hüseyni Ağır Semai
06. Dugah Yürük Semai
07. Hicaz Ud Taksimi
08. Hicaz Yürük Semai
09. Şehnaz Yürük Semai
10. Aramdil Saz Semai
11. Şehnaz Tambur Taksimi
12. Şehnaz Buselik Şarkı
13. Şehnaz Aksak Şarkı
14. Saba Kemençe Taksimi
15. Saba Şarkı
16. Beyati Yürük Semai
17. Isfahan Şarkı


İndirmek İçin Tıklayın…